Britannica ширээний нэвтэрхий толь

Монвики-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт
Britannica ширээний нэвтэрхий толь

Хүн төрөлхтний хурааж хуримтлуулсан мэдлэг, мэдээллийн хамгийн төгс системчлэгдсэн хураангуй болох “Энциклопедиа Британника” нэвтэрхий толь бичгийн ширээний нэвтэрхий толь хэлбэрийн цогцлол монгол “Британника” 2010 онд монгол хэлээр найман ботиор гарч байжээ.