Тусламж:Зураг яаж оруулах вэ?

Монвики-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт
Энэхүү хуудас нь Монвикигийн Тусламжийн хуудас болно. Уг хуудсанд нэмэх шаардлагатай, орхигдсон зүйлс байвал, Та нэмж болно. Эсвэл саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.
Энэхүү тусламжийн хуудас нь Монвикид өгүүлэлд зураг яаж оруулах, яаж засварлах талаархи үндсэн мэдээллийг таньд өгнө.

Зөвхөн Монвикигийн серверт хуулагдсан (аплоуд хийгдсэн) зургийг ашиглах боломжтой. Эндээс аплоуд хийгдсэн файлуудын жагсаалтыг үзэж болно. Мөн та өөрөө зураг аплоуд хийж болно.

Википедиагийн өгүүлэлд зураг оруулахын тулд "Image" тагийг ашиглах хэрэгтэй.

"Image" таг

[[ Image:<>''Image name. jpg'' | '''' | '''' | '''' | '''' ]] == Түлхүүр үгс== "Image" таг-д хэрэглэгдэх хэдэн түлхүүр үгс байна. Эдгээр түлхүүр үгсийг жижиг үсгээр бичих хэрэгтэй. *'''Байрлал:''' Энэ үгийн оронд ''left'' гэж бичвэл тухайн зураг текстийн зүүн, ''center'' - голд, ''right'' - баруун талд тус тус байрлана. *'''Хүрээнийн төрөл:''' Энэ үгийн оронд ''frame'' гэж бичвэл тухайн зураг хүрээтэй болно. ''thumb'' тагийг хэрэглэсэн үед уг зураг хүрээтэй болохоос гадна, тухайн зураг дээр дарж, '''анхны хэмжээгээр нь томруулан''' харж болно (Зургийн зүүн доод буланд ''"томруулж болохыг харуулсан" дүрс'' байна). *'''Хэмжээ:''' Энд тухайн зургийн хэмжээг ямар байлгахыг ''px''-ээр хэмжиж өгнө. Жишээлбэл, 200px гэх мэт. *'''Тайлбар:''' Энд тухайн зургийн тайлбарыг бичиж оруулна. ===Байрлал=== *Хэрэглэгдэх үгс: ''left'' - зүүн, ''center'' - төв, ''right'' - баруун *Байрлалыг зааж өгөөгүй тохиолдолд зураг, текстийн зүүн талд байрлах болно. *''center'' таг-ийг хэрэглэсэн тохиолдолд зураг хуудасны голд байрлах ба зургийн доороос текст эхлэнэ. Энэ таг ихэнх тохиолдолд хэрэглэгдэхгүй.