Монгол, Монгол орон монголчууд альманах

Монвики-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт
Монгол, Монгол орон монголчууд альманах

Америкийн Үндэсний газарзүйн нийгэмлэгийн патент, стандартын дагуу хэвлэгдэн гарч буй Монголын түүхийн анхны альманах. Түүхийн альманах гэдэг нь зураг чимэглэл, ишлэл баримт, дагалдах өгүүллээр баяжуулсан, түүхийг он дарааллын бичгээр тодруулан өгүүлсэн нэгэн хувилбар болж хөгжсөн номын төрөл юм.