Монвики:Онцлох өгүүлэл

Монвики-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Онцлох өгүүлэл нэмэхдээ дараах загварыг ашиглаарай:

{{Онцлох өгүүлэл
|Зураг      =
|Зургийн хэмжээ  =
|Зургийн тайлбар =
|Өгүүллийн эх   =
|Нэр       =
}}